Informacje ogólne

GIMNAZJA, LICEA ORAZ SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

Oferujemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym- weekendowym (sobota, niedziela) co dwa tygodnie w miłej i sympatycznej atmosferze. Zajęcia odbywają się w godzinach rannych od 8.00 a kończą się w zależności od ułożonego planu dla danej klasy. Plan jest zawsze dostępny w momencie rozpoczęcia zajęć w naszej szkole.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną Kadrę Pedagogiczno-dydaktyczną, której zależy na poziomie kształcenia i dąży do tego , aby Nasi słuchacze podnosili swoje umiejętności , troszcząc się o ich rozwój intelektualny oraz ciepłe wspomnienia chwil spędzonych w szkole. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze z indywidualnym podejściem do każdego słuchacza.
Wychodzimy z założenia, że nauka w stresie jest nieefektywnym przedsięwzięciem, natomiast motywacja i przełamywanie barier stanowi klucz do sukcesu.
Przyjmujemy słuchaczy, którzy ukończyli Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Zasadniczą Szkołę Zawodową, jak również Szkołę Średnią nie wymagającą
Jako jedyni prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry i kierunki bez egzaminów wstępnych z możliwością wyboru języków obcych.

W naszej szkole troszczymy się nie tylko o rozwój intelektualny ,ale również dbamy o miłą atmosferę.
Starannie dobrana, życzliwa Kadra Pedagogiczna czuwa nad procesem dydaktycznym.
Wychodzimy z założenia, że nauka stresie jest nieefektywnym przedsięwzięciem. Natomiast motywacja i przełamywanie barier stanowi klucz do sukcesu. Zależy nam na poziomie kształcenia i pragniemy, aby Nasi słuchacze chętnie podnosili swoje kwalifikacje oraz ciepło wspominali chwile spędzone w naszej szkole!
Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub prośby SERDECZNIE ZAPRASZAMY do sekretariatu szkoły w danym oddziale, czynnego od poniedziałku do piątku, jak również w trakcie trwania zajęć.

MIŁA I KOMPETENTNA OBSŁUGA POMOŻE PAŃSTWU WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SZKOŁĄ.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW !!!

Oferujemy przyjęcia na wyższe semestry dla wszystkich chętnych słuchaczy, którzy z różnych przyczyn losowych przerwali swoją edukację, a chcieliby dalej się kształcić.
Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratorium Oświaty, a zatem wszystkie świadectwa wydawane naszym absolwentom są w pełni honorowane na innych uczelniach.
Wystawiamy legitymacje szkolne oraz zaświadczenia do wszystkich instytucji.
Starasz się o dofinansowanie, rentę lub stypendium ? przyjdź do naszego sekretariatu po bezpłatne zaświadczenia.

Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole jest bardzo dobra, co cieszy naszą dyrekcję, jak również nauczycieli, którzy stają na wysokości zadania, aby w pełni przygotować maturzystów do egzaminu.
W klasach maturalnych wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów przygotowujące do egzaminu maturalnego, które – patrząc na tegoroczne wyniki – były bardzo przydatne!

W lutym 2015 roku najzdolniejsi Nasi słuchacze otrzymali stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach projektu „ Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” .

All rights reserved © SOKRATES